suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Psykologtjänster

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Område: Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Soites psykologer arbetar inom olika specialiteter i yrkesövergripande arbetsgrupper, både inom socialservicen och inom hälsotjänsterna. Till psykologernas centrala arbetsuppgifter hör att göra psykologiska bedömningar och undersökningar, att utföra psykologiska behandlingar och rehabilitering, konsultationer och att tillföra arbetsgrupper som planerar vård och rehabilitering för klienter psykologisk yrkeskunskap.

Psykologer kan hjälpa när det behövs:

  • en bedömning av inlärnings- och arbetsförmåga och möjligheterna för rehabilitering
  • stöd förknippat med ett barns eller en ungdoms utveckling och uppfostring
  • stöd i olika krissituationer i livet, problem i mänskliga relationer, psykiskt illamående eller fysiska sjukdomar
  • möjlighet att fundera på och utveckla egna personliga tanke- och handlingssätt och lära sig att förstå sig själv bättre
  • bedömning och behandling av hjärnrelaterade störningar så som tal-, minnes- och perceptuella funktioner.

I Soite har psykologtjänster organiserats som ett eget serviceområde som leds av en psykolog.


Gör så här

Du kan kontakta psykologer via olika polikliniker och serviceenheter.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

En psykolog hjälper till om man har problem. Problemen kan ha att göra med livskriser, relationer, familj, jobb, arbetslöshet eller studier, livssituation, hälsa, ork eller andra bekymmer. Psykologtjänster erbjuds för barn, unga och vuxna i alla åldrar. Tjänsterna kommer man till via hälsovårdscentralen.

Samtal med en psykolog hjälper till att analysera problemen och hitta kraft att leva vidare. Stödet kan vara kort- eller långvarigt. Tjänsterna är gratis och konfidentiella. Om det behövs hänvisar psykologen till fortsatta undersökningar och läkarvård.


Servicen tillhandahålls av: 
Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite