suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Psykologen i de finska skolorna

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Eleven, föräldrarna eller skolan kan ta kontakt med psykologen, om man känner sig bekymrad över barnets utveckling, uppfostran, inlärning eller känsloliv. Psykologen i skolan utför psykologiska undersökningar tex för att utreda inlärningssvårigheter, beteendeproblem och koncentrationssvårigheter. Som psykologisk sakkunnig samarbetar psykologen i skolorna med bla - elevens föräldrar - skolans personal; klasslärare, speciallärare, skolkuratorn, hälsovårdaren - rådgivningsbyrån för uppfostrings- och familjefrågor, de psykiatriska poliklinikerna för barn och unga, specialrådgivningsbyrån för barn och unga samt barnskyddet.

För vem och på vilka villkor

Elever i årskurs 1-2

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 14.1.2022