suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Psykiatriskt dagsjukhus

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Vård på ett psykiatriskt dagsjukhus blir aktuell då öppen vård inte är tillräcklig. På dagsjukhusen görs också krävande bedömningar av arbetsförmågan.

Vården sker på remiss. Patienten förväntas förbinda sig till vården och de mål som man tillsammans ställt upp. Syftet med vårdperioden är att patienten ska komma till insikt om och få förståelse för sitt eget liv och sin egen historia, hjälpa patienten att hitta sätt att klara sig i svåra situationer samt ge information om olika saker, till exempel rehabiliteringsalternativ, rusmedel, saker som ger balans i livet, diagnoser, kontroll av symptom, läkemedelsbehandlingar och dylikt. Under vårdperioden utarbetas en rehabiliteringsplan med tanke på tiden efter dagsjukhuset. Patienterna får vård varje vardag cirka kl. 8-14.

Vården grundar sig på kognitiva och beteendeterapeutiska samt delvis på psykodynamiska metoder.

De vårdformer som tillämpas på dagsjukhuset är samhällsvård, gruppvård, diskussionsgrupper, funktionella grupper, kunskapsgrupper (= psykoedukation), familjeträffar, hembesök, nätverksträffar och läkemedelsbehandling.

För vem och på vilka villkor

remiss krävs

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Med mentalvårdstjänster avses verksamhet som strävar efter att förhindra, lindra och vårda psykiska störningar och deras följder. Till mentalvårdstjänsterna hör också förebyggande arbete och att utveckla invånarnas levnadsförhållanden så att de stöder den mentala hälsan.

I praktiken syns mentalvårdstjänsterna bland annat som handledning, rådgivning och psykosocialt stöd för en person som behöver dem. Mentalvårdstjänsterna omfattar också undersökning, vård och rehabilitering av psykiska störningar.

Kommunerna ska se till att mentalvårdstjänster ordnas till exempel via hälsovårdscentraler och socialservicen. Mentalvårdstjänster tillhandahålls också av bland annat sjukvårdsdistrikt, församlingar, organisationer och privata serviceleverantörer. Psykiatrer, psykologer, psykiatriska sjukskötare, såsom depressionsskötare, och mentalvårdare främjar genom sitt arbete det psykiska välbefinnandet och funktionsförmågan. Vården av psykiska sjukdomar kan beroende på fallet ordnas antingen som öppen vård eller institutionsvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenSocial- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 27.5.2022