suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Psykiatriska tjänsterna

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Psykiatriska tjänsterna erbjuder vuxna och barn inom området undersökningar, öppenvård och rehabilitering som hör till den psykiatriska specialsjukvården.

Du får vård:

  • På psykiatriska polikliniken, vars uppgift bl.a. omfattar att med öppenvårdens medel ordna den psykiatriska första hjälpen, bedömningen och vården vid kris, fortsatt psykoterapeutisk vård vid svåra psykiska störningar, specialsjukvårdens rehabiliteringstjänster, bedömning av arbetsförmågan samt neuropsykiatriska undersökningar. Psykiatriska poliklinikens verksamhetsformer är individuella möten, familje-, nätverks- samt gruppmöten och psykoterapi.
  • På psykiatriska avdelningen 15, som erbjuder akuta och rehabiliteringspsykiatriska tjänster samt vård vid bäddavdelning för vuxna som har livskris, problem med sin mentala hälsa och psykiska sjukdomar och för vilka öppenvårdens tjänster inte räcker till.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid psykiska sjukdomar, störningar kriser eller mentala problem som förutsätter brådskande vård ska patienten uppsöka jouren. Dygnetruntjour tillhandahålls i anslutning till stora hälsovårdscentraler och sjukhus. Vid jouren görs en bedömning av situationen och patienten hänvisas till behövliga undersökningar och behandlingar. På vissa ställen erbjuds även jour inom specialiserad psykiatrisk sjukvård.

På jouren arbetar en specialistläkare i psykiatri, en läkare som är insatt i psykiatri eller en psykiatrisk sjukvårdare. Vården grundar sig främst på öppenvårdstjänster och frivilliga åtgärder. I vissa, i lag exakt bestämda situationer kan en patient tas in för vård oberoende av patientens vilja. Sådana situationer handlar det om till exempel om alternativet till vården är att sjukdomen förvärras eller att patienten eller andra personer utsätts för allvarlig fara.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 20.9.2021