suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Psykiatriska tjänster

 • Tjänst
 • 10 kommuner
 • Offentlig tjänst

Psykiatriska tjänsterna erbjuder vuxna och barn inom området undersökningar, öppenvård och rehabilitering som hör till den psykiatriska specialsjukvården.

Du får vård:

 • På psykiatriska polikliniken, vars uppgift bl.a. omfattar att med öppenvårdens medel ordna den psykiatriska första hjälpen, bedömningen och vården vid kris, fortsatt psykoterapeutisk vård vid svåra psykiska störningar, specialsjukvårdens rehabiliteringstjänster, bedömning av arbetsförmågan samt neuropsykiatriska undersökningar. Psykiatriska poliklinikens verksamhetsformer är individuella möten, familje-, nätverks- samt gruppmöten och psykoterapi.
 • På psykiatriska avdelningen 15, som erbjuder akuta och rehabiliteringspsykiatriska tjänster samt vård vid bäddavdelning för vuxna som har livskris, problem med sin mentala hälsa och psykiska sjukdomar och för vilka öppenvårdens tjänster inte räcker till.
 • På barnpsykiatriska polikliniken, som undersöker och vårdar när det finns risk för att barnets psykiska utveckling inte fortskrider normalt. Barnet kan också ha problem med växelverkan och med att bli självständigt.
 • På ungdomspolikliniken, som ungdomar i Mellersta Österbotten i åldern 13-18 år kan uppsöka p.g.a. t.ex. ångest, nervositet, rädslor, sömnsvårigheter, depression, självdestruktivitet eller ätstörning. Ätstörningsteamet Verso finns på polikliniken.
 • Barnpsykiatriska avdelningen 14. En viktig orsak till vård på avdelningen är att barnet p.g.a. sina symptom hamnat i en psykiskt belastande situation. Om det då snabbt ordnas en 2-4 veckor lång krisvårdsperiod kan man få slut på barnets och närmiljöns svåra situation. Därtill fungerar vården förebyggande. Avdelningsvård rekommenderas när problemen som hämmar barnets psykiska utveckling och uppväxt kräver intensiv vård. Sådana problem är t.ex. svåra emotionella eller psykotiska symptom, beteendestörningar, självdestruktivitet och att barnet undviker umgänge.
 • På ungdomsavdelning 17 betjänas 13-18-åriga ungdomar och deras familjer. Avdelningsvården är avsedd för unga som upplever kriser, när en undersökningsperiod behövs för att utreda den unga personens livssituation eller för en vårdperiod när öppenvårdens tjänster inte räcker till för klienten.
 • På terapipolikliniken för barn och ungdomar, vars grunduppgifter främst är att ansvara för psykoterapin och psykiatriska rehabiliteringen för personer under 16 år.
 • Den småbarnspsykiatriska arbetsgruppen, dvs. babyteamet erbjuder vård för familjer som väntar barn och för familjer som redan har en baby

Gör så här

Till barnpsykiatriska polikliniken kommer man huvudsakligen med en remiss från en läkare. I vissa fall kan remissen göras t.ex. av en hälsovårdare eller skolpsykolog i samarbete med en ansvarig läkare inom primärvården.

Till ungdomspsykiatriska avdelningen, terapipolikliniken för barn och unga samt till småbarnspsykiatriska arbetsgruppen kommer man efter bedömning av läkare inom primärvården och på remiss.

Du kan kontakta poliklinikerna och avdelningarna per telefon.

För vem och på vilka villkor

Mottagningsbesöken på polikliniken är avgiftsfria för patienterna. Även barnpsykiatriska poliklinikens tjänster är avgiftsfria för familjen.

På ungdomsavdelning 17 tas för personer under 18 år en vårddagsutgift ut för sju vårddagar per kalenderår.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halsua, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 19.5.2020