suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Psykiatriska polikliniker

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Vården på den psykiatriska polikliniken är psykiatrisk specialiserad sjukvård. I behandlingen används till exempel individuella samtal och gruppsamtal, ergoterapi och läkemedelsbehandling.

Du behöver en remiss för att bli patient vid den psykiatriska polikliniken. Ditt behov av specialiserad sjukvård kan bedömas av till exempel en hälsostationsläkare, en läkare inom företagshälsovården, studerandehälsovården eller vid SHVS, eller av en privatpraktiserande psykiatriker.

Vi upprättar vårdplanen alltid tillsammans med klienten. Vårdplanen är individuell, tidsbestämd och målinriktad. I den kan också missbrukstjänster ingå.

Våra tjänster är kostnadsfria.

För vem och på vilka villkor

18 års ålder

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Patienter söker vård på remiss av läkare eller genom att ringa direkt till akutgruppen. Också anhöriga eller andra närstående personer kan kontakta akutgruppen.

Tjänsten är avgiftsfri för patienten. För icke-avbokade oanvända tider debiteras en avgift.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Mentalvårdens rehabiliteringsklienter och deras närstående erbjuds handledning och rådgivning i ärenden gällande social- och hälsotjänster. Rådgivarna berättar vilka tjänster som står till buds, hur man uppsöker tjänsterna och vad som förutsätts för att man ska kunna använda dem. De hänvisar till serviceproducenters tillgängliga mentalvårdens tjänster.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenSocial- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 27.5.2022