suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Psykiatriska polikliniker

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

De psykiatriska poliklinikerna erbjuder rådgivning samt psykiatrisk undersökning, vård och rehabilitering.

Vården på polikliniken inleds alltid med undersöknings- och bedömningsbesök. Efter undersökningsbesöken får patienten en vårdrekommendation eller så kommer man överens om att fortsätta vården på den psykiatriska polikliniken.

Vårdformer som tillämpas på den psykiatriska polikliniken är bland annat familje- och nätverksarbete, individuella samtal, olika former av vård i grupp, ergoterapi och läkemedelsbehandling. Den förverkligade vården bedöms regelbundet och planeras tillsammans med patienten.

Varje psykiatriska poliklinik har en akutgrupp som ger brådskande psykiatrisk vård. Patienten söker sig till akutgruppens vård i situationer, där han eller hon har en allvarlig psykiatrisk symtom, t.ex. självmordstankar, psykos eller risk för psykos, svåra depressionssymtom eller då patienten har en allvarlig kris i livet med psykisika symtom.

För vem och på vilka villkor

18 års ålder

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Patienter söker vård på remiss av läkare eller genom att ringa direkt till akutgruppen. Också anhöriga eller andra närstående personer kan kontakta akutgruppen.

Tjänsten är avgiftsfri för patienten. För icke-avbokade oanvända tider debiteras en avgift.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Mentalvårdens rehabiliteringsklienter och deras närstående erbjuds handledning och rådgivning i ärenden gällande social- och hälsotjänster. Rådgivarna berättar vilka tjänster som står till buds, hur man uppsöker tjänsterna och vad som förutsätts för att man ska kunna använda dem. De hänvisar till serviceproducenters tillgängliga mentalvårdens tjänster.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenSocial- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 21.1.2022