suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Psykiatriska öppenvården

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Vuxenpsykiatriska öppenvården har fokus på bedömning av vårdbehov, vård och rehabilitering för över 18 år gamla personer.

Målet med vuxenpsykiatriska öppenvården är att stärka den mentala hälsan. Yrkesövergripande arbetsgrupper ansvarar för psykiatrisk bedömning, vård och rehabilitering. Arbetsgrupperna har sina serviceställen i Karleby, Kaustby, Perho, Kannus, Toholampi, Kelviå, Lochteå och Ulla ...

Gör så här

Du kan söka dig till primärvårdens mentalvårdstjänster genom att ringa vuxenpsykiatriska öppenvårdens rådgivnings- och bedömningstelefon. Man söker sig till psykiatrisk specialsjukvård med remiss från en läkare.

I akuta situationer kontakta din egen välsovårdscentral, psykiatriska sjukskötarens jourtelefon eller samjouren.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 3.5.2023