suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation: Enheten för hälso- och sjukvård för fångar

Psykiatriska avdelningsvårdens tjänster inom fånghälsovården

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst
Område: nationell
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Sjukhusets enhet i Åbo grundades år 1911 och är fånghälsovårdens enda enhet som håller jour dygnet och året runt. Enheten i Åbo har 40 patientplatser och enheten i Vanda 14 platser. Vårdtiderna varierar från några dagar till några veckor eller månader.

Utöver frivilliga vårdperioder och tvångsvårdsperioder erbjuder psykiatriska fängelsesjukhuset också rättspsykiatriska undersökningar och polikliniska konsultationer. Vårdperioderna är till för diagnostik av ADHD, undersökningar av sinnestillståndet, lagstadgad bedömning av fångens farlighet och risken för våld, påbörjande av substitutionsbehandling av opiatberoende samt för utvärderingsperioder av läkemedelsbehandling för sexualbrottslingar. Läkarna vid psykiatriska fängelsesjukhuset erbjuder också polikliniska tjänster för närliggande fängelser. Det finns sex läkare och tre psykologer. Därtill hör specialiserad personal, skötare och bistående personal till personalen. Vid psykiatriska fängelsesjukhuset görs också undersöknings- och utvecklingsarbete.


För vem och på vilka villkor

Tjänsterna finns till för fångar och häktade.

Personer som avtjänar samhällspåföljdsstraff hör till de kommunala hälso- och sjukvårdstjänsternas krets.


Servicen tillhandahålls av: 
Enheten för hälso- och sjukvård för fångar