suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Psykiatri

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

De psykiatriska tjänsterna erbjuder vuxna och barn undersökningar, öppenvård och rehabilitering som hör till psykiatriska specialsjukvården.

Du får vård:

  • På psykiatriska polikliniken där vi har som uppgift bl.a. att med öppenvårdens medel ordna den psykiatriska första hjälpen, bedömningen och vården vid kris för vuxna, fortsatt psykoterapeutisk vård vid svåra psykiska störningar, specialsjukvårdens rehabiliteringstjänster, ergoterapi bedömning av funktionsförmågan samt neuropsykiatriska undersökningar. Psykiatriska poliklinikens verksamhetsformer är individuella möten, familje-, nätverks- och gruppmöten samt psykoterapi.
  • På psykiatriska avdelningen 15 där vi erbjuder akuta och rehabiliteringspsykiatriska tjänster samt vårdavdelningsvård för vuxna som har livskris, problem med sin mentala hälsa och psykiska sjukdomar och för vilka öppenvårdens tjänster inte räcker till.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid psykiska sjukdomar, störningar kriser eller mentala problem som förutsätter brådskande vård ska patienten uppsöka jouren. Dygnetruntjour tillhandahålls i anslutning till stora hälsovårdscentraler och sjukhus. Vid jouren görs en bedömning av situationen och patienten hänvisas till behövliga undersökningar och behandlingar. På vissa ställen erbjuds även jour inom specialiserad psykiatrisk sjukvård.

På jouren arbetar en specialistläkare i psykiatri, en läkare som är insatt i psykiatri eller en psykiatrisk sjukvårdare. Vården grundar sig främst på öppenvårdstjänster och frivilliga åtgärder. I vissa, i lag exakt bestämda situationer kan en patient tas in för vård oberoende av patientens vilja. Sådana situationer handlar det om till exempel om alternativet till vården är att sjukdomen förvärras eller att patienten eller andra personer utsätts för allvarlig fara.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 28.3.2022