suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Privata socialservice

  • Tjänst
  • Vasa
  • Privat tjänst

Område

Vasa
Tjänsten erbjuds på finska, svenska

Godkända privata socialservice utan moms.

Klient är berättigad till socialservice utan moms om han/hon inte klarar sig vardagen utan hjälp på grund av sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga.

Servicen utan moms kan vara t.ex. hushållsarbete, matservice och hemservicens stödtjänster.

Socialvården baserar sig på antingen ett myndighetsbeslut eller ett skriftligt avtal mellan serviceproducenten och klienten. Serviceproducenten har gjort upp en serviceplan eller motsvarande i samarbete med klienten.


Gör så här

Kunden kontaktar direkt det företag varifrån han/hon vill köpa servicetjänster. Serviceavtal och serviceplan skrivs mellan företaget och kunden.

Mera information på Vasa stads webbsidor.


Servicen tillhandahålls av: 
Vasa stad