suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Privata serviceboende för äldre

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Vasa stads köper serviceboende för äldre i privata servicehus.

De boende inreder själva sin bostad eller sitt rum och får den service som de behöver i servicehuset.

Serviceboende är antingen våningshusboende i egen lägenhet eller boende i småhem, där de boende har ett eget rum till förfogande och därtill småhemmets gemensamma utrymmen.

För vem och på vilka villkor

Vasa stads SAS-arbetsgrupp väljer invånarna till serviceboendeplatserna för äldre. Förkortningen SAS kommer från finskans selvitä - arvioi – sijoita (utred – bedöm – placera). Det finns kriterier för hur man får en serviceboendeplats. Ytterligare information ger ledande socialarbetaren per telefon.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Serviceboende ordnas för personer som är i behov av vård och omsorg i samband med boendet. Vid boende i servicebostad och gruppboende ges vård enligt invånarens behov.

I ett servicehus betalar den boende hyra eller bolagshyra för sin bostad, och för tjänsterna enligt hur den boende använder tjänsterna. Den boende betalar även själv sina övriga bostads-, mat- och läkemedelskostnader. Den boende kan få bostadsbidrag för pensionstagare, vårdbidrag och sjukvårdsersättning. Den boende kan själv möblera sin bostad.

Serviceboendet räknas som öppen vård. Offentliga och privata serviceproducenter kan ordna serviceboende.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 17.6.2019