suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Privat småbarnspedagogik

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

I Sjundeå kommun har tagits småbarnspedagogikens servicesedel i bruk för ordnandet av småbarnspedagogik hos privata serviceproducenter.

Småbarnspedagogikens servicesedel är ett alternativ för familjer för ordnandet av småbarnspedagogik. Ur familjernas synvinkel ökar servicesedeln kommuninvånarnas valfrihet mellan kommunal och privat småbarnspedagogik eftersom klientavgiftens andel i båda alternativen är samma.

Servicesedeln är inkomstrelaterad, så servicesedelns värde och familjens egen betalningsandel påverkas av barnets ålder, familjestorleken, omfattningen av småbarnspedagogik (timmer i veckan) samt av familjens inkomster.

Med servicesedel kan barnet få en småbarnspedagogiskplats hos de privata serviceproducenter av småbarnspedagogik som Sjundeå kommun har godkänt som serviceproducenter.

Gör så här

Du kan ansöka om en servicesedel och en småbarnspedagogiksplats endast till sådana privata serviceproducenter som kommunen har godkänt.

När en lämplig plats hittats, ansöker du om servicesedel av kommunen.

Observera då du ansöker om servicesedel:

- Ansök om servicesedel senast fyra (4) månader innan det finns behov av småbarnspedagogik

- Om behovet av småbarnspedagogik beror på oväntad eller plötslig sysselsättning eller studier, är den kortaste arrangeringstiden två veckor

- Ansökan om servicesedel ska lämnas in senast under den kalendermånaden som kundförhållandet börjar

- Man kan inte ansöka om en servicesedel retroaktivt

- Servicesedel beviljas för en vårdrelation som varar minst en (1) månad.

Ett barn som beviljas en servicesedel kan inte samtidigt vara i kommunal småbarnspedagogik, få hemvårdsstöd (under 3 år) eller privatvårdsstöd.

Om familjen också har ansökt om en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken, upphör den kommunala ansökan att gälla när familjen tar emot en plats av en servicesedelproducent.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få vård.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

De som erbjuder privat dagvård prissätter sina tjänster själva.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Privat dagvård produceras av företag, samfund eller föreningar och övervakas av myndigheter. Verksamheten regleras av lagen om småbarnspedagogik.

Privata daghem kan erbjuda till exempel småbarnspedagogik på olika språk eller specialpedagogik såsom montessori- eller steineruppfostran. De kan betona olika hobbyer eller en religiös uppfostran.

Barnets föräldrar kan ansöka om privatvårdsstöd från Fpa. Den omfattar vårdpenningen, vårdtillägget som bestäms enligt familjens inkomster samt ett eventuellt kommuntillägg. Kommunen betalar kommuntillägget.

Lag om stöd för hemvård och privat vård av barn

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenSjundeå kommun
Område Sjundeå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 12.2.2020