suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Privat småbarnspedagogik i Sibbo

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

I Sibbo stöder de småbarnspedagogiska tjänsterna Sibbobarnens tillväxt och utveckling tillsammans med vårdnadshavarna.

Familjen kan om de så önskar, ansöka om en plats inom småbarnspedagogik även på ett privat daghem eller hos en privat familjedagvårdare.

De privata daghemmen finansieras med antingen servicesedel eller stöd för privat vård.

Ifall familjen har behov av att anlita ett daghem i grannkommunen, går det att höra sig för om möjlighet till det av sakkunnig inom småbarnspedagogik. Hen svarar också på frågor gällande servicesedeln.

Småbarnspedagogik ordnas på två serviceområden i Sibbo kommun; i norra Sibbo och Nickby området samt i södra Sibbo.

Verksamheten baserar sig på lagen om småbarnspedagogik samt på Sibbo kommuns plan för småbarnspedagogik (vasu).

Gör så här

Ansök direkt till det privata daghemmet eligt den privata serviceproducentens ansökningsförfarande.

Ansök om servicesedel hos kommunen så här:

Ansök om en daghemsplats till ditt barn senast fyra månader innan dagvården ska inledas. Ansök direkt hos serviceproducenten.

Efter att daghemsplatsen blivit bekräftad, ansök om servicesedel hos kommunen genom att lämna in ansökan via e-tjänsten med blanketten "Ansökan till småbarnspedagogik".

Lämna också in en inkomstutredning via e-tjänsten med blanketten "Utredning över inkomster för fastställandet av dagvårdsavgift". Alternativt kan du meddela att du betalar den högsta klientavgiften.

Inkludera också serviceavtalet med daghemmet till ansökan.

Ansök om stöd för privat vård och kommuntillägg från Fpa så här:

Ansök om stöd för privat vård och kommuntillägg på Fpas blankett WH 1r (Stöd för privat vård av barn).

För vem och på vilka villkor

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få småbarnsfostran.

Även en elev i läropliktsåldern kan få dagvård om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Barnets vårdnadshavare ingår ett avtal med den privata serviceproducenten. Du kan ansöka om stöd för privat vård av Kela. Till stödet hör vårdpenning, ett vårdtillägg som bestäms på basis av familjens inkomster samt eventuellt ett kommuntillägg. Kommuntillägget betalar kommunen. Alternativt kan du ansöka om

en servicesedel, ifall kommunen erbjuder det.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Du kan ansöka om en vårdplats för ditt barn på ett privat daghem som ordnar småbarnspedagogik. Privat dagvård produceras av företag, sammanslutningar eller organisationer, övervakas av myndigheter och regleras i lagen om småbarnspedagogik.

Privata daghem kan erbjuda småbarnspedagogik till exempel på olika språk eller specialpedagogik, såsom Montessori- eller Steinerpedagogik. De kan betona olika hobbyer eller religiös fostran.

Lag om stöd för hemvård och privat vård av barn

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 1.12.2020