suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Privat småbarnspedagogik

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Barnets föräldrar kan välja privat småbarnspedagogik och ansöka om stöd för privat vård hos Fpa.

Man söker till den privata småbarnspedagogiken genom att kontakta ett privat daghem, ett gruppfamiljedaghem eller en familjedagvårdare. Dagvårdsproducenten definierar vårdavgiften. Alla familjer kan ansöka om stöd för privat vård av barn hos Fpa för vårdavgiften.

En privat dagvårdsproducent beslutar om val av barn, och ett skriftligt vårdavtal görs alltid mellan vårdnadshavaren och tjänsteproducenten.

Den finskspråkiga småbarnspedagogiken fungerar i samarbete med tjänsteproducenterna samt övervakar och styr de privata tjänsteproducenternas verksamhet.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få småbarnsfostran.

Även en elev i läropliktsåldern kan få dagvård om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Daghem som fungerar med stöd för privat vård, gruppfamiljedaghem och familjedagvårdare väljer själv sina kunder.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Barnets vårdnadshavare ingår avtal om småbarnspedagogik med en privat serviceproducent. Du kan ansöka om privatvårdsstöd hos FPA för småbarnspedagogikavgifter för ditt barn. Stödet omfattar vårdpenning, vårdtillägg enligt familjens inkomster samt eventuellt kommuntillägg. Kommunen betalar kommuntillägget. Om din kommun använder servicesedlar kan du ansöka dessa.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Du kan ansöka om en vårdplats för ditt barn på ett privat daghem som ordnar småbarnspedagogik. Privat dagvård produceras av företag, sammanslutningar eller organisationer, övervakas av myndigheter och regleras i lagen om småbarnspedagogik.

Privata daghem kan erbjuda småbarnspedagogik till exempel på olika språk eller specialpedagogik, såsom Montessori- eller Steinerpedagogik. De kan betona olika hobbyer eller religiös fostran.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 17.8.2022