suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Privat familjedagvård

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Privat familjedagvård är småbarnspedagogik som sker hemma hos vårdaren.

Den privata familjedagvårdaren beslutar om val av barn. Vårdaren definierar barnets vårdavgift i samband med att vårdavtalet görs. Familjer kan för avgift för privat familjedagvård ansöka om stöd för privat vård hos Fpa.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få småbarnspedagogik.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Den privata familjedagvårdaren beslutar om val av barn.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Barnets föräldrar gör ett avtal med den privata familjedagvården om vårdtjänsten och dess avgift. Familjen kan ansöka om privatvårdsstöd från Fpa.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Föräldrar kan söka småbarnspedagogikplats för sitt barn genom den privata familjedagvården. En privat familjedagvårdare är en företagare som sköter barn vanligtvis i sitt eget hem. Gruppen kan bestå av fyra barn som behöver heltidsvård och ett barn som behöver deltidsvård och som antingen är i förskoleåldern eller en skolelev. Familjedagvårdarens egna barn under skolåldern räknas med i gruppen. Privata familjedagvårdare övervakas av myndigheter.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 17.8.2022