suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Preventivrådgivningstjänster

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Preventivrådgivningens uppgift är att främja sexualhälsa och välbefinnande och att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter. De tjänster preventivrådgivningen erbjuder är avsedda för alla som behöver tjänster. Besöken på rådgivningen är avgiftsfria och konfidentiella.

Preventivrådgivning är avsedd för personer som behöver förhindra graviditet. Målet är att hitta det ända ...

Gör så här

Du kan boka tid elektroniskt till preventivrådgivningen i ditt område.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Unga och vuxna kan få familjeplanerings- och preventivmedelsrådgivning som stöd för sina egna familjeplaner. Rådgivning erbjuds i regel på social- och hälsovårdscentraler och sjukhus, mödrarådgivningen samt inom skol- och studerandehälsovården.

Familjeplanerings- och preventivmedelsrådgivningen erbjuder också andra tjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa. De kan gälla till exempel barnlöshet, främjande av sexuell hälsa, bekämpning av könssjukdomar, förebyggande av våld som kränker sexualiteten, sexuell läggning, könsupplevelse och parförhållande.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 6.10.2021