suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Preventiv- och familjeplaneringsrådgivning

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Telefontid till familjeplanerings- och preventivmedelsrådgivningen är måndag - torsdag kl 12:00 - 12:45.

Familjeplanerings- och preventivmedelsrådgivningen ger dig råd ifall något av följande ärenden är aktuella för dig:

  • Börja använda preventivmedel
  • Uppföljning av hormonella preventivmedel
  • Byte eller borttagning av spiral eller kapsel
  • Du vill diskutera olika preventivmedel

Påbörjandet av preventivmedel

Det finns olika orsaker till varför preventivmedel påbörjas, till exempel behov av preventivmedel, oregelbundna, smärtsamma eller rikliga menstruationsblödningar eller akne. Preventivmedel påbörjas på rådgivningen hos hälsovårdaren. På det första besöket diskuteras ditt hälsotillstånd samt dina tankar och önskemål gällande preventivmedlet. Läkarbesök och gynekologisk undersökning kommer man överens om enligt individuella behov. Alla undersökningar är frivilliga.

Sibbo kommun erbjuder gratis preventivmedel för under 20-åringar.

Spiral eller kapsel som preventivmedel

Insättning och borttagning av spiral och kapsel samt årskontroller av spiralen görs på läkarmottagningen.

Gör så här

Till preventivrådgivningen kan du boka tid elektroniskt ifall du vill

  • påbörja preventivmedel (inte spiral eller kapsel)
  • övergå till gratis preventivmedel.

Om du funderar på spiral eller kapsel, kontakta preventivrådgivningen per telefon. Årskontroller bokas per telefon. Telefontid är måndag - torsdag kl 12:00 - 12:45. Om telefontiden inte passar dig kan du också boka en lämplig telefontid elektroniskt (Elektronisk tidsbeställning till hälsovårdstjänster).

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Unga och vuxna kan få familjeplanerings- och preventivmedelsrådgivning som stöd till sina egna familjeplaneringar. Rådgivning tillhandahålls i huvudsak på hälsocentralen och sjukhus, rådgivningsbyrån för mödravård samt av skol- och studerandehälsovården.

Familjeplanerings- och preventivmedelsrådgivningen erbjuder även andra tjänster som främjar sexuell och reproduktiv hälsa. De kan till exempel behandla barnlöshet, främjande av sexuell hälsa, förebyggande av könssjukdomar, förebyggande av våld som kränker sexualiteten, den sexuella läggningen, könsidentiteten och parförhållandet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 20.7.2021