suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Personlig assistans

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Med personlig assistans avses den nödvändiga hjälp som en gravt handikappad har behov av hemma och utanför hemmet:

  • i dagliga sysslor
  • i arbete och studier
  • i fritidsaktiviteter
  • i samhällelig verksamhet
  • i upprätthållande av sociala kontakter.

Syftet med personlig assistans är att hjälpa gravt handikappade personer att göra sina egna val när det gäller sådana vanliga funktioner i livet som personen skulle sköta själv, men inte klarar av på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom. För att personlig assistans ska kunna ordnas förutsätts att den gravt handikappade personen har resurser att bestämma om assistansen innehåll och sättet att ordna den.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En gravt handikappad person har rätt till personlig assistans om behovet av assistans är av bestående karaktär. En socialarbetare bedömer behovet av assistans och hur länge personen behöver assistans. En personlig assistent hjälper den handikappade hemma och utanför hemmet, med arbete och studier, hobbyverksamheter, samhälleligt deltagande och social växelverkan.

Personlig assistans kan ordnas på olika sätt. Assistans kan skaffas både från offentliga och privata serviceproducenter.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 22.4.2022