suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Personlig assistans för funktionshindrade

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Malax kommun
Område: Malax
Tjänsten erbjuds på: svenska, finska

Med personlig assistans avses den nödvändiga hjälp som en person med svår funktionsnedsättning har behov av hemma eller utanför hemmet såsom hjälp i de dagliga sysslorna, i arbete och studier, i fritidsaktiviteter, i samhällelig verksamhet samt i upprätthållande av sociala kontakter.

Svårt funktionshindrad anses den som till följd av en långvarigt eller framskridande funktionsnedsättning eller en sådan sjukdom nödvändigt och upprepade gånger behöver en annan persons hjälp för att klara de funktioner som hör till normal livsföring.

Behovet av hjälp beror inte i främsta hand på sjukdomar och funktionshinder som har samband med normalt åldrande. Personlig assistans i de dagliga sysslorna och i arbete och studier ska ordnas i den utsträckning det är nödvändigt för den svårt funktionshindrade. I fråga om funktioner utanför hemmet ska assistans ordnas minst 30 timmar per månad, om inte ett lägre timantal räcker för att tillförsäkra den svårt funktionshindrade nödvändig hjälp.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

En gravt handikappad person har rätt till personlig assistans om behovet av assistans är av bestående karaktär. En socialarbetare bedömer behovet av assistans och hur länge personen behöver assistans. En personlig assistent hjälper den handikappade hemma och utanför hemmet, med arbete och studier, hobbyverksamheter, samhälleligt deltagande och social växelverkan.

Kommunen kan ordna tjänsten på olika sätt. Kommunen kan ersätta kostnaderna för att anställa assistenten eller ge en servicesedel som kommuninvånaren använder för att skaffa assistans. Kommunen kan ordna tjänsten själv eller köpa den av en privat eller offentlig vårdgivare.

Lag om service och stöd på grund av handikapp


Servicen tillhandahålls av: 
Malax kommun