suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Permanent uppehållstillstånd

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om permanent uppehållstillstånd (P) eller EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta (P-EU) i Finland.

Du kan få permanent uppehållstillstånd om

 • du har vistats i Finland i 4 år utan avbrott med ett kontinuerligt uppehållstillstånd (A-tillstånd),
 • du har ett giltigt uppehållstillstånd när du ansöker om permanent uppehållstillstånd och
 • villkoren för be ...

Gör så här

 1. Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.
 2. Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella. Legalisera och skaffa översättningar bilagorna vid behov.
 3. Fyll i ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller använd pappersblanketten.
 4. Betala ansökan antingen i e-tjänsten Enter Finland eller vid Migrationsverkets serviceställe.
 5. Boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.
 6. Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Giltighetstid

Ett permanent uppehållstillstånd har ingen begränsad giltighetstid, utan det gäller tills vidare.

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 29.5.2023