suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Påverkan av generalplanläggning

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Sjundeå kommun
Område: Sjundeå
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Generalplanen är en av kommunen uppgjord markanvändningsplan som skapar grunden och förutsättningarna för förverkligandet av de kommunstrukturella målsättningarna. I generalplanen fastställs kommunens tillväxtområden, tyngdpunktsområdena för och förhållandena mellan boende, arbetsplatser och service, trafiksystemet och rekreationsområdena.

Generalplanen är uppgjord för hela kommunen. En delgeneralplan uppgörs för ett delområde i kommunen. General- och delgeneralplanerna godkänns i kommunfullmäktige.


Gör så här

Kommunen ger anvisningar till dem som vill påverka generalplanläggningen.

En noggrannare beskrivning av behandlingen av planer i Sjundeå finns på webbplatsen intill.


För vem och på vilka villkor

Alla vars förhållanden eller intressen generalplanläggningen påverkar har rätt att delta i generalplanläggningsprocessen och för sin del påverka den.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Generalplanen anger hur kommunen planerar använda och indela områden mellan boende, arbetsliv, trafik, rekreation och andra funktioner. Bestämmelser om generalplanen finns i markanvändnings- och bygglagen.

Kommunen kan utarbeta en generalplan antingen ensam eller tillsammans med sina grannkommuner (gemensam generalplan).


Servicen tillhandahålls av: 
Sjundeå kommun