suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Patologitjänster

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Patologiska avdelningen består av två separata enheter, obduktionsavdelningen och patologiska laboratoriet. Till patologitjänsterna hör undersökning av centralsjukhusets vävnads- och cellprov, medicinska obduktioner och läkarutlåtanden om dessa.

Patologiska laboratoriet

  • På patologiska laboratoriet framställs och undersöks vävnads- och cellprov som tagits vid centralsjukhuset. Vävnadsprov är provbitar från huden, t.ex. födelsemärken, och provbitar som tagits från buken eller tarmarna vid endoskopi. Det kan dock också vara fråga om stora organ som opererats bort, t.ex. livmoder, delar av tarmar samt mjölkkörtlar som avlägsnats på grund av bröstcancer. Cellprov å sin sida är gynekologiska papa-prov, upphostningsprov, urinprov, prov från luftrören, aspirations- och borstprov från buken samt aspirationsprov som man tagit med en smal nål. Dessa finnålsbiopsier kan tas från nästan vilket organ som helst. Patologen ger ett skriftligt utlåtande om fyndet till den vårdande läkaren. Den vårdande läkaren meddelar/berättar i sin tur om fyndet för patienten.

Obduktionsavdelningen

  • På obduktionsavdelningen finns kylutrymmen för avlidna, och obduktionerna görs i obduktionssalen. Obduktion görs endast om dödsorsaken är oklar. En medicinsk obduktion utförs av sjukhusets patolog och vid obduktionen försöker man ta reda på vilken sjukdom som orsakat dödsfallet och eventuellt på vilket sätt. För medicinsk obduktion krävs tillstånd av de anhöriga. Patologen ger den vårdande läkaren ett skriftligt utlåtande om obduktionsfynden. Den vårdande läkaren informerar sedan de anhöriga om resultaten. Patologen ger ett preliminärt utlåtande om fynden vanligtvis inom 1-2 dygn. Det slutliga utlåtandet med mikroskopfynd är färdigt efter cirka tre månader.

För begravning krävs ett begravningstillstånd. Om ingen obduktion görs ges begravningstillståndet av den vårdande läkaren. Efter en medicinsk obduktion ges begravningstillståndet av den vårdande läkaren eller, mer sällan, av patologen. Efter en rättsmedicinsk obduktion är det rättsläkaren som ger begravningstillståndet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 25.6.2020