suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Parktantsverksamhet

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

På förmiddagarna erbjuder parktanterna kortvarig vård för barn under skolåldern.

Parktantsverksamheten är avsedd för barn under skolåldern. Det främsta målet med verksamheten är att erbjuda kortvarig vård på förmiddagarna.

Verksamheten omfattar ledda sång-, lek- och motionsstunder. I parken får barnen leka fritt efter eget intresse. Parktanten hjälper och leder lekarna vid behov.

På programmet kan beroende på parken vara till exempel dockteater, bollspel, vattenlekar, teckning och målning.

Parktantsverksamheten är privat även om en del av tanterna också arbetar i lekparker som står under sektorn för fostran och utbildning.

All verksamhet sker utomhus. Köldgränsen är -12.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för barn under skolåldern.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 5.5.2021