suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade och befrielse från fordonsskattens grundskatt

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Parkeringstillståndet för rörelsehindrade är personligt. Parkeringstillståndet för rörelsehindrade ersätter parkeringstillståndet för personer med funktionsnedsättning från och med 1.6.2020. Parkeringstillstånden för personer med funktionsnedsättning som beviljats före 1.6.2020 är i kraft till slutet av tillståndets giltighetstid.

Tillståndet kan beviljas om förutsättningarna för beviljande uppfylls på basis av ett läkarutlåtande. Tillståndet kan användas för ett fordon som tillståndsinnehavaren själv kör eller transporteras med. Parkeringstillståndet för rörelsehindrade gäller i alla EU-medlemsstater. När du ansöker om parkeringstillstånd kan du samtidigt ansöka om befrielse från fordonsskattens grundskatt.

Gör så här

 • Så här ansöker du om parkeringstillstånd för rörelsehindrade i e-tjänsten eller hos Ajovarma
 • Skaffa ett läkarutlåtande vid behov
 • Du ska skaffa ett läkarutlåtande om du inte har ett tidigare parkeringstillstånd eller om du har tidigare beviljats ett tidsbundet tillstånd för en kortare tid än 10 år eftersom ditt rörelsehinder inte har ansetts vara av bestående natur. Utlåtandet ska uppfylla förutsättningarna för beviljande av tillstånd. Blanketter för utlåtandet för parkeringstillstånd finns hos läkarna och vid läkarstationerna.
 • Lämna in ansökan
 • Du kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade i Traficoms e-tjänst (20 e) om du uppfyller villkoren för att använda tjänsten. Alternativt kan du ansöka om tillståndet hos Ajovarma (20 e).
 • Om ansökan görs hos Ajovarma behöver ansökan och ett eventuellt läkarutlåtande inte lämnas in personligen utan de kan lämnas in av en annan person som företräder personen med rörelsehinder. Ansökan ska betalas i samband med att den lämnas in.
 • I samband med ansökan om parkeringstillstånd kan du också ansöka om befrielse från fordonsskattens grundskatt. Uppge i ansökan eller i e-tjänsten den skattskyldiges personbeteckning samt registreringsnumret för det fordon för vilket du ansöker om befrielse. Du kan ansöka om befrielse i samband med ansökan om nytt parkeringstillstånd och förnyelse av ett tidigare parkeringstillstånd, men inte i samband med ansökan om duplett. Befrielsens giltighetstid är bunden till parkeringstillståndets varaktighet.
 • Parkeringstillståndet skickas hem till dig per post inom 6 arbetsdagar efter att ansökan lämnats in, om förutsättningarna för beviljande av tillstånd uppfylls. Om det finns brister i din elektroniska ansökan kontaktas du av Ajovarmas kundtjänst.

För vem och på vilka villkor

Personen i fråga har en funktionsnedsättning som beror på en sjukdom eller en skada och funktionsnedsättningen hindrar honom eller henne att gå självständigt. Funktionsnedsättningen som helhet har hänförts till minst invaliditetsklass 11 (Lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 459/2015, 84 §)

Om funktionsnedsättningen orsakas av nedsatt syn, ska synskärpan på det bättre ögat vara högst 0,1 eller så ska synförmågan som en helhet bedömd vara av minst invaliditetsklass 17.

Ett tillstånd kan beviljas för transport av en gravt funktionsnedsatt person, om denna har ett regelbundet eller ofta återkommande behov av transport och inte klarar sig själv efter transporten utan en följeslagare.

Beslutet om huruvida förutsättningarna för beviljande uppfylls fattas av en läkare. Om personen har en bestående funktionsnedsättning beviljas parkeringstillstånd för 10 år. I annat fall beviljas tillståndet för en kortare period som särskilt anges i läkarutlåtandet.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Priset för parkeringstillståndet är 20€. Befrielse från fordonsskattens grundskatt kan ansökas avgiftsfritt.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 22.6.2020