suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Parkering för boende

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Helsinfors stad
Område: Helsingfors
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska, engelska

Parkeringstillstånd för boende ger rätt till att parkera på parkeringsplatserna för boende.

Parkeringstillstånd för boende ges till varje person som enligt uppgifterna i befolkningsregistret bor i området, har ett körkort och enligt motorfordonsregistret äger eller innehar en person-, paket- eller mopedbil eller en motorcykel.

Ytterligare information om anskaffande av parkeringstillstånd för boende: www.hel.fi/parkering


För vem och på vilka villkor

Parkeringstillstånd för boende ges till varje person som enligt uppgifterna i befolkningsregistret bor i området, har ett körkort och enligt motorfordonsregistret äger eller innehar en person-, paket- eller mopedbil eller en motorcykel.


Servicen tillhandahålls av: 
Helsinfors stad