suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Pappa-barn-verksamhet i lekparker

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Helsinfors stad
Område: Helsingfors
Tjänsten erbjuds på: finska

Tyngdpunkten i pappa-barn-verksamheten är fria aktiviteter och diskussion. Alla pappor, barn, farfäder och morfäder är välkomna med i verksamheten.

Papporna och ledarna funderar tillsammans på och genomför verksamheten. Papporna och barnen kan bland annat pyssla, motionera, leka, musicera eller kocka någonting gott tillsammans. I mån av möjlighet ordnas också utflykter till intressanta platser.

Verksamheten är avgiftsfri och man behöver inte anmäla sig till den. Verksamheten ordnas av lekparkspersonalen i samarbete med föreningar och andra aktörer i området.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den öppna småbarnsverksamheten är i synnerhet avsedd för barn som vårdas hemma. Barn och familjer kan som stöd för välbefinnandet få tillgång till mångsidig verksamhet i öppna daghem, lekparker och klubbar. Också långtidssjuka eller barn under skolåldern som är i sjukhusvård har rätt till stimulerande småbarnspedagogik.

Klubbverksamheten är ledd och målinriktad. Betoningen ligger på lek, utomhusaktiviteter och trygg samvaro. Utbudet kan bestå till exempel av motions-, kultur- eller naturklubbar. I familjeklubben deltar också föräldrarna. Under skolloven håller klubbarna stängt.

Förutom kommunerna kan bl.a. församlingar och föreningar ordna klubbar, läger och övriga aktiviteter för barn och deras föräldrar. En del av verksamheten har riktats till hela familjen.


Servicen tillhandahålls av: 
Helsinfors stad