suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pedersöre kommun

Pälsproducenternas avbytartjänster

  • Tjänst
  • 16 kommuner
  • Offentlig tjänst

Pedersöre lokala enhet är den enda avbytarserviceenheten inom svenska Österbotten. Enheten sköter de uppgifter som hör till avbytarservice för pälsdjursuppfödare inom ett område som omfattar kommunerna Bötom, Korsholm, Korsnäs, Kronoby, Larsmo, Malax, Pedersöre, Storå, Vörå och Östermark samt städerna Jakobstad, Kauhajoki, Kristinestad, Nykarleby, Närpes och Vasa samt det område som utgjorde Karleby stad fram till 31.12.2008.

Avbytarservicen i Pedersöre är en lokal enhet som via uppdragsavtal med LPA (Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt) administrerar avbytarservice för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare.

Gör så här

Ansök skriftligt om rätt till pälsproducentens avbytartjänster av den lokala enheten som anordnar avbytartjänster. Gör ansökan för nästa år senast innan utgången av oktober. Gör ansökan med blanketten Ansökan om avbytarservice för enskild pälsfarm. Du söker om rätt till avbytartjänster på samma sätt då du ordnar avbytarser-vicen själv.

Då du har ordnat med avbytaren ska du ansöka om ersättning senast innan utgången av kalendermånaden efter den månad då avbytet började med blanketten Ansökan av ersättning för avbyte ordnat av pälsfarmaren.

För vem och på vilka villkor

En pälsproducent som har en lagstadgad pensionsförsäkring för företagare, dvs. en FöPL-försäkring, har rätt till pälsproducentens avbytartjänster. Pälsfarmen ska vara beskattad enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och det ska finnas minst sex husdjursenheter av pälsdjur.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Pälsproducenterna har rätt till avbytartjänster. Avbytartjänsterna sköts av de lokala enheterna som är verksamma inom flera kommuner.

Pälsproducentens avbytartjänster är årssemestern och extraledigheten. Pälsfarmens pälsproducenter kan tillsammans bestämma om de använder den lokala enhetens tjänster eller om de ordnar med avbytet själva. Om pälsproducenten har valt att använda den lokala enhetens tjänster är det avbytaren som är anställd av kommunens om utför pälsproducentens nödvändiga dagliga pälsfarmssysslor medan pälsproducenten har semester.

Pälsproducenten kan köpa extraledigt även för annat vårdarbete av pälsdjuren. Om pälsproducenten valt att själv ordna avbytartjänsterna kan producenten köpa motsvarande tjänst av en serviceproducent som registrerat sig i förskottsuppbördsregistret. Den lokala enheten betalar ut ersättning till serviceproducenten på ansökan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPedersöre kommun
Ansvarig för tjänstenPedersöre kommun
Område Bötom, Jakobstad, Kauhajoki, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Storå, Vasa, Vörå, Östermark
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Pedersöre kommun
Uppdaterad: 26.6.2020