suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Palliativ vård

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Palliativ vård är symptomlindrande vård. Palliativ vård är aktiv och helhetsbetonad vård av obotligt sjuka och döende patienter. Vården är lindringsvård och den lindrar och minskar lidandet. Centralt är lindring av smärta och andra symptom. Samtidigt sätter man sig in i psykiska, sociala och andliga frågor samt livsåskådningsfrågor.

Målet med den palliativa vården är att livets slutskede är så br ...

Gör så här

Man kommer till polikliniken vanligtvis med remiss från specialsjukvården, men en patient kan också ta kontakt själv.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 28.3.2022