suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård

Palliativ vård

  • Tjänst
  • 5 kommuner
  • Offentlig tjänst

Den palliativa vården riktar sig till dig som har insjuknat i en obotlig sjukdom. Vår sjukskötare besöker dig vid behov, tar hand om medicineringen, stöder och ger råd. Syftet med den palliativa vården är att du som insjuknat i en obotlig sjukdom får känna dig symtomfri och så trygg som möjligt under din sjukdomstid och att dina närstående klarar av den stora förlusten efter din bortgång.

Den palliativa vården ges av en hemsjukskötare från Österbottens cancerförening inom hela K5-området (Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes).

Gör så här

Kontakta telefonservicen psykosociala enhetens växel för kontakt med palliativa sjukskötaren.

För vem och på vilka villkor

Du kan ta kontakt med den palliativa vården om du har en obotlig sjukdom. Palliativ vård fås inom alla medlemskommunerna (Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes).

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
Ansvarig för tjänstenKust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
Område Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Närpes
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
Uppdaterad: 29.6.2021