suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Påbyggnadsundervisning (årskurs 10)

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Inom påbyggnadsundervisningen har den unga möjlighet att klargöra sina studieplaner, repetera sina kunskaper och höja sina vitsord på avgångsbetyget. Inom påbyggnadsutbildningen görs ett eget studieprogram för varje sökande. I påbyggnadsutbildningen kan det ingå gemensamma läroämnen som hör till den grundläggande utbildningen, valfria ämnen inom den grundläggande utbildningen, andra ämnen och ämneshelheter enligt den grundläggande utbildningens uppgift, yrkesförberedande studier och att bekanta sig med arbetslivet.

Påbyggnadsundervisningsgrupper inom den allmänna undervisningen grundas enligt antalet sökande. Den sökande kan inte välja skolan för påbyggnadsundervisning eftersom antalet grupper som grundas beror på det totala antalet sökande och det grundas nödvändigtvis inte grupper vid alla skolor.

När den grundläggande utbildningen tar slut anvisas elever som studerat med beslut om särskilt stöd en plats för påbyggnadsundervisning enligt elevens individuella behov av stöd i en separat grupp eller i en grupp inom den grundläggande utbildningen.

För vem och på vilka villkor

Påbygnadsundervisningen eller tionde klassen är främst avsedd för de Esbobor under 18 år som i den gemensamma elevantagningen blivit utan utbildningsplats och som avslutat grundskolan antingen samma år eller året innan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 20.1.2022