suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Påbörjandet av byggprojektet

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Den som planerar att börja bygga, samt de planerare som är inkopplade i projektet, bör sätta sig in i förutsättningarna för byggandet på byggplatsen, i närmiljön och i planen för området. Dessutom bör man beakta byggnadsordningen och eventuella byggsättsanvisningar, som utarbetats för området. I det här skedet ska kartmaterialet och eventuella övriga tekniska basuppgifter skaffas. Vi rekommenderar ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 14.4.2023