suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Östra Nylands familjerättsliga enhet

  • Tjänst
  • 5 kommuner
  • Offentlig tjänst

Östra Nylands familjerättsliga enhet erbjuder hjälp vid olika situationer, till exempel:

  • förstahjälp vid separation
  • vårdnad om ett barn, det vill säga skötsel av och bestämmande om barnets angelägenheter
  • faderskapsutredningar och -erkännande
  • moderskapsutredningar och -erkännande.

Östra Nylands familjerättsliga enhet betjänar invånare i flera kommuner i Östnyland.

Gör så här

Ta kontakt via telefon eller e-post. Östra Nylands familjerättsliga enhet finns i Borgå, men enligt överenskommelse ordnas mottagning i Lovisa eller Sibbo.

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 17.9.2021