suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Öppenvård inom barnskyddet

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

Barnskyddslagens syfte är att trygga barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd. Öppenvården inom barnskyddet stöder barnet, ungdomen och familjen i situationer där man behöver stöd för att orka, på grund av sociala och ekonomiska eller motsvarande orsaker. Vid sidan av rådgivning och terapi tillhandahålls stödpersons- och stödfamiljsverksamhet, familjearbete och -rehabilitering, kamratgrupper samt stöd för hobby-, semester- och rekreationsverksamhet.

Barnet och familjen ges stöd exempelvis för reparation av bristfälliga boendeförhållanden, skolgång och studier samt upprätthållande av nära mänskliga relationer. Av tjänsterna sammanställs en lämplig individuell plan. Kommunen ordnar tjänsterna i kommunen enligt behov.

Gör så här

Kontakta Sjundeå kommuns socialbyrå om du har behov av öppenvård inom barnskyddet.

För vem och på vilka villkor

Öppenvård inom barnskyddet erbjuds om:

1) barnets uppväxtförhållanden äventyrar eller inte tryggar barnets hälsa eller utveckling, eller

2) barnet genom sitt beteende äventyrar sin hälsa och utveckling.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSjundeå kommun
Ansvarig för tjänstenSjundeå kommun
Område Sjundeå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 25.2.2020