suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Öppenvård inom barnskyddet

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Syftet med stödåtgärder inom öppenvården är att främja och stödja barnets positiva utveckling samt stödja och stärka föräldrarnas och vårdnadshavarnas förmåga och möjligheter att fostra barnet. Öppenvårdens stödåtgärder är alltid frivilliga och baserar sig på samarbete med familjen. Öppenvårdens stödåtgärder ska ordnas utan dröjsmål när ett behov av barnskydd har konstaterats. Öppenvårdens stödåtgärder dokumenteras i en klientplan som utarbetas för barnet. Inom barnskyddet iakttas principen om lindrigare åtgärd.

Service och stödåtgärder i enlighet med barnskyddslagen är ekonomiskt stöd, effektiverat familjearbete, familjerehabilitering och placering av barnet utanför hemmet.

Gör så här

Kontakta Villa Familjecenter, socialbyrån i Kannus eller familje- och socialcentret Pajala per telefon. När ett barn blir klient hos barnskyddet får hen en egen socialarbetare som koordinerar servicen som ges barnet och familjen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Öppenvården inom barnskyddet stöder barnet, ungdomen och familjen i situationer där man behöver stöd för att orka, på grund av sociala och ekonomiska eller motsvarande orsaker. Vid sidan av rådgivning och terapi tillhandahålls stödpersons- och stödfamiljsverksamhet, familjearbete och -rehabilitering, kamratgrupper samt stöd för hobby-, semester- och rekreationsverksamhet.

Barnet och familjen ges stöd exempelvis för reparation av bristfälliga boendeförhållanden, skolgång och studier samt upprätthållande av nära mänskliga relationer. Av tjänsterna sammanställs en lämplig individuell plan. Kommunen ordnar tjänsterna i kommunen enligt behov.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 1.6.2021