suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pargas stad

Öppen småbarnspedagogik

  • Tjänst
  • Pargas
  • Offentlig tjänst

Lekparksverksamheten är i första hand riktad till familjer som inte har barn i kommunal dagvård. Man kan således utnyttja lekparksverksamheten utan att förlora hemvårdsstödet.

Barn över två år kan delta i barnparken, som leds av dagvårdspersonalen mot en kostnad på 3 euro per gång, syskon 2 euro per gång. Om en förälder eller vuxen stannar med barnet i parken är verksamheten gratis.

När barnet börjar i barnparken bekantar hon/han sig först med verksamheten tillsammans med en förälder eller annan ansvarig vuxen. Bekantningstiden är individuell, från en dag till några dagar, beroende på när barnet känner sig tillräckligt tryggt att stanna ensam.

Gör så här

Barn som deltar i verksamheten utan vårdnadshavare eller vuxen skall anmälas. Anmälningsblanketter fås även från parken eller från stadens hemsida. Blanketten returneras till parkpersonalen.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Deltagandet påverkar inte hemvårdsstödet som betalas av Fpa.

Barnparken kostar 3 €/ gång, syskon 2 €/ gång. Verksamheten är gratis om en vuxen stannar med barnet i parken.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den öppna småbarnsverksamheten är i synnerhet avsedd för barn som vårdas hemma. Barn och familjer kan som stöd för välbefinnandet få tillgång till mångsidig verksamhet i öppna daghem, lekparker och klubbar.

Klubbverksamheten är ledd och målinriktad. Betoningen ligger på lek, utomhusaktiviteter och trygg samvaro. Utbudet kan bestå till exempel av motions-, kultur- eller naturklubbar. I familjeklubben deltar också föräldrarna.

Förutom kommunerna kan bl.a. församlingar och föreningar ordna klubbar, läger och övriga aktiviteter för barn och deras föräldrar. En del av verksamheten har riktats till hela familjen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPargas stad
Ansvarig för tjänstenPargas stad
Område Pargas
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Pargas stad
Uppdaterad: 14.1.2020