suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

OmställningsUtbildning

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Genom OmställningsUtbildning kan ditt företaget ta ansvar för sina anställdas framtid när

 • arbetet tar slut och företaget säger upp anställda av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker
 • anställda permitteras tills vidare och det är osäkert om de kan återvända till sitt gamla jobb.

OmställningsUtbildning

 • hjälper uppsagda arbetstagare att hitta ett nytt yrke eller jobb
 • möjliggör avläggande av examensdelar eller hela examina
 • längden varierar från fall till fall, men är minst 10 dagar
 • I OmställningsUtbildningen avläggs inte examina eller delexamina.

Utbildningsprogrammet skräddarsys utifrån deltagarnas behov. Arbets- och näringsförvaltningen deltar i planeringen av utbildningens innehåll och ordnar utbildare. Arbets- och näringsförvaltningen följer tillsammans med arbetsgivaren med utbildningens förverkligande och kvalitet.

Gör så här

 1. Kontakta den lokala NTM-centralen eller arbets- och näringsbyrån.
 2. Fyll i den elektroniska blanketten Arbetsgivarens framställning om samanskaffningsutbildning. Om du inte kan använda den elektoniska tjänsten, fyll i urskrivbara blanketten (TEM607)
 3. Skicka blanketten till NTM-centralen eller arbets- och näringsbyrån.
 4. En representant för arbets- och näringsförvaltningen bedömer personalens utbildningsbehov tillsammans med dig och upprättar en preliminär utbildningsplan.

För vem och på vilka villkor

OmställningsUtbildning är avsedd alla arbetsgivare i en situation där arbetsgivaren måste minska på personalen eller helt lägga ner sin verksamhet. Utbildningen kan användas i samband med permitteringar tills vidare. Utbildningen passar också arbetsgivare inom offentlig sektor.

Tjänsten är behovsprövad. Normal introduktions- och personalutbildning som ska betalas av arbetsgivaren och utbildning som arbetsgivare ordnar för att uppfylla de nationella utbildningsnormerna kan inte finansieras som OmställningsUtbildning

I uppsägningssituationer regleras samarbetet mellan arbetsgivaren, arbetstagarna samt arbets- och näringsförvaltningen av lagstiftningen om omställningsskydd.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen, Arbets- och näringsbyrån
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Norra Karelen
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, engelska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 25.10.2021