suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Olovliga skjutvapen och sprängämnen.

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Olovliga skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler eller olovliga sprängämnen kan överlämnas till polisen utan påföljder. Ett villkor för att undkomma hot om straff är att personen på eget initiativ meddelar polisen om föremålet.

Polisstyrelsens vapenförvaltning ordnar auktioner med de vapen som kommit i polisens innehav. Om auktioner meddelas på polisens webbsida.

Gör så här

En anmälan kan göras antingen i polisens elektroniska tjänst, per telefon eller med en utskrivbar blankett.

För vem och på vilka villkor

Föremål får överlämnas enbart till polisen, aldrig till utomstående. På grund av sin egen säkerhet får man inte röra föremålen.

Ett villkor för att undkomma hot om straff är att personen på eget initiativ meddelar polisen om föremålet. Bestämmelserna i strafflagen befriar dock inte från övriga brott som eventuellt begåtts med föremålen.

Servicen tillhandahålls av

Polisen

Ansvarig för tjänsten

Polisen
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 17.6.2022