suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Odlingslotter

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Kommunborna kan arrendera odlingslotter på olika håll i Esbo. Arrendet betalas årligen på förhand. Fakturorna skickas på våren. Den som arrenderat en odlingslott föregående år har företräde att arrendera samma lott följande år, vilket möjliggör odling av mångåriga växter.

I arrendet ingår användning av bevattningsvatten. Odlaren skaffar själv eventuella jordförbättringsmedel.

Väderförhållan ...

Gör så här

vipa@espoo.fi

Servicen tillhandahålls av

Esbo stad

Ansvarig för tjänsten

Esbo stad
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 19.3.2023