suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Odlingslotter

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Kommunborna kan arrendera odlingslotter på olika håll i Esbo. Arrendet betalas årligen på förhand. Fakturorna skickas på våren. Den som arrenderat en odlingslott föregående år har företräde att arrendera samma lott följande år, vilket möjliggör odling av mångåriga växter.

I arrendet ingår användning av bevattningsvatten. Odlaren skaffar själv eventuella jordförbättringsmedel.

Väderförhållan ...

Gör så här

vipa@espoo.fi

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Servicen tillhandahålls av

Esbo stad

Ansvarig för tjänsten

Esbo stad
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 1.4.2024