suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Nordligt husdjursstöd

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Stöd betalas för dikor, dikokvigor, tjurar, stutar, tackor, getter och slaktade kvigor samt för tjurar och stutar som fötts upp och slaktats inom stödregionerna C3 och C4.

Nordligt husdjursstöd kan beviljas husdjursgårdar som har lämnat in anmälan om deltagande i nationella husdjursstöd. Anmälan om deltagande kan göras i Viputjänsten eller med pappersblanketten 184. Stödet kan ansökas i Viputjänsten eller med pappersblanketten 139.

Gör så här

Nordligt husdjursstöd kan beviljas en husdjursgård som har lämnat in anmälan om deltagande i och nationella husdjursstöd. Anmälan om deltagande kan man göra i Viputjänsten eller med pappersblanketten 184. Stödet kan ansökas i Viputjänsten eller med pappersblanketten 139.

För vem och på vilka villkor

Stödet betalas per djurenhet (euro/djurenhet) för dikokvigor, tjurar, stutar, slaktade kvigor, tackor och getter.

Stödets storlek baserar sig på uppgifter ur nötkreaturregistret samt får- och getregistret.

I stödregionerna C3 och C4 betalas också stöd per djur (euro/slaktat djur) för tjurar och stutar som fötts upp i de nämnda stödregionerna och slaktats under stödåret.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLivsmedelsverket
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 15.7.2021