suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Neurologitjänster

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Inom specialiteten neurologi undersöks och vårdas patienter som har eller misstänks ha en organisk sjukdom i centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen) eller perifera nervsystemet. Även många muskelsjukdomar hör till specialiteten neurologi.

De vanligaste neurologiska symptomen är epileptiska anfall och andra anfall med medvetanderubbningar, huvudvärk och många nervrelaterade smärttillstånd, förlamningar, darrning, ofrivilliga rörelser, talrubbningar, rubbningar i sinnesfunktionerna och gestaltningsförmågan som beror på hjärnan samt minnesrubbningar.

De mest betydande neurologiska sjukdomarna är:

•störningar i hjärnans blodcirkulation

•epilepsier

•Parkinsons sjukdom

•MS

•tumörer i nervsystemet

•inklämning av nervroten eller inklämning i det perifera nervsystemet

•många sjukdomar i det perifera nervsystemet och muskulaturen

•hjärnsjukdomar som leder till demens, t.ex. Alzheimers sjukdom.

Du får vård:

  • Neurologiska polikliniken. På neurologiska polikliniken arbetar ett yrkesövergripande vårdteam. I teamet ingår förutom läkare och sjukskötare en neuropsykolog, talterapeut och socialarbetare. På neurologiska polikliniken finns specialmottagningar för patienter med minnesstörningar, patienter som ges botulinumtoxinbehandling och MS-patienter som får immunomodulatorbehandling. För alla patienter som besöker polikliniken ordnas rådgivning och handledning.
  • Vid avdelning för neurologi och krävande rehabilitering, som erbjuder rehabilitering och vård för neurologiska patienter, service inom medicin och vårdarbete som kräver specialkompetens samt sektorsövergripande, krävande medicinsk rehabilitering. På avdelningen arbetar utöver läkare och vårdpersonal också fysio-, ergo- och talterapeuter, en psykolog, en rehabiliteringshandledare, en socialarbetare, en hjärncirkulationsstörningskoordinator, en konditionsskötare samt avdelningssekreterare. Som stöd vid rehabilitering används en Lokomat-gångrobot samt roboten Diego som hjälper vid rehabilitering av armarna. Majoriteten av de neurologiska akutpatienterna har insjuknat plötsligt och kommit till avdelningen via jouren. På vår avdelning fungerar en övervakningsenhet för strokepatienter med tre vårdplatser för akut vård, rehabilitering och övervakning.

För vem och på vilka villkor

För undersökningar och vård krävs remiss.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halsua, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 14.5.2020