suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Neurologiska polikliniken

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

På neurologiska polikliniken undersöker och vårdar vi dig med fysiska sjukdomar i centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen). Även många muskelsjukdomar hör till neurologin.

Neurologiska polikliniken är en tidsbeställningspoliklinik som betjänar hela sjukvårdsdistriktets befolkning.

På neurologiska polikliniken arbetar ett mångprofessionellt vårdteam. I teamet ingår förutom läkare och sjuksk ...

Gör så här

Efter neurologisk bedömning reserverar vi en tid till polikliniken eller till en undersökning. Ordinerade undersökningar och kontrolltider sänder vi per post eller meddelar vi per telefon till dig.

Poliklinikens sjukskötare och sekreterare svarar på frågor under telefontiden.

För vem och på vilka villkor

Du behöver en remiss av din läkare till neurologiska polikliniken.

Servicen tillhandahålls av

Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Ansvarig för tjänsten

Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 6.8.2020