suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Navigatorn Kyrkslätt

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

Vad är Navigatorn?Navigatorn är plats som är avsedd för alla som är under 30 år där man får gratis hjälp och stöd för många slags ärenden från studier och sysselsättning till boende och allt däremellan.

Till Navigatorn är du välkommen som du är, oavsett din situation!

Vad handlar det egentligen om?Är du utan bostad, studieplats, jobb, kompisar eller hobbyer? Känner du ångest för någonting, ...

För vem och på vilka villkor

Informations- och rådgivningstjänsterna är avsedda för ungdomar under 29 år.

Kunderna är under 30 åriga kyrkslättbående.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Personer under 29 år har rätt att få informations- och rådgivningstjänster för unga ansikte mot ansikte eller på nätet. De unga kan också själva fungera som kamratinformerare och -rådgivare för varandra i tjänsterna.

De frågor som utreds i informations- och rådgivningstjänsterna kan gälla till exempel boende, sysselsättning, studier, arbete utomlands, kurser, möjligheter till utbytesstudier, resor, hälsa, människorelationer, hobbyer och rättigheter.

Servicen tillhandahålls av

Kyrkslätt kommun

Ansvarig för tjänsten

Kyrkslätt kommun
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 6.9.2022