suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation: Åbo stad

Naturskyddet

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst
Område: Åbo
Tjänsten erbjuds på: finska

Resultatområdet för miljöskyddet sköter följande uppgifter inom naturskyddet: beredningen av tillstånden för marktäkt, jakt, terrängkörning och campingplatser. Dessutom ingår skötseln och underhållet av naturskyddsområdena och naturstigarna i uppgifterna. Naturupplysningen innefattar bl.a. rundvandringar för allmänheten och naturskola på Runsala.


För vem och på vilka villkor

Servicen är avsedd för alla stadens invånare.


Servicen tillhandahålls av: 
Åbo stad