suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Naturskydd

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Naturskyddet bygger på naturvårdslagen (1996). Dess huvudsyfte är att bevara naturens mångfald.

Naturskyddsmetoder är fridlysning av naturskyddsområden och naturminnesmärken samt skydd av naturtyper och vilda arter.

Helsingfors miljötjänsters miljöskyddenheten bereder fridlysningsförslag samt vård- och användningsplaner för naturskyddsområden som närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland f ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 31.3.2023