suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Nattvården inom hemrehabiliteringen

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Hemvårdens nattvård

- Syftet med nattvården är att trygga klientens natt hemma.

- Medel för att uppnå målen är under nattetid utförda medicinska och grundläggande vård-, handlednings- och uppföljningsbesök i klientens hem enligt klientens personliga behov.

- Nattvården sänder hem även klienten från samjouren nattetid.

- Man blir klient via hemförlovningstelefonen som fås på enheten för bedömning a ...

För vem och på vilka villkor

Åldringar i Åbo till stöd för deras hemmaboende

Servicen tillhandahålls av

Åbo stad

Ansvarig för tjänsten

Åbo stad
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 21.2.2023