suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Vaasa-opistos kursutbud och anmälningar

  • E-tjänst

I finskspråkiga Vaasa-opistos e-tjänst kan du bekanta dig med institutets kursutbud och anmäla dig till kurser.

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 3.5.2021