suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Utbildningsväsendet, understöd... - Utbildningsväsendet, understöd till organisationer som...

  • E-tjänst

Organisationer, församlingar, stiftelser, samfund och privata serviceproducenter kan anhålla om understöd för eftermiddagsverksamhet.

Webbsida

E-tjänsten kräver identifiering.

Bilagor och länkar till ytterligare information

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 2.7.2020