suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Utbildning... - Utbildningsväsendet, kompensation för avgiftslättnader inom eftermiddagsverksamheten

  • E-tjänst

Organisationer kan ansöka om kompensation för förlorade avgifter p.g.a. avgiftslättnader inom eftermiddagsverksamheten enligt lagen om grundläggande utbildning.

Kompensationen kan ansökas av organisationer, församlingar, stiftelser, sammanslutningar och privata serviceproducenter inom eftermiddagsverksamheten som har beviljats understöd av utbildningsverket för att ordna eftermiddagsverksamhet ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Betjäningstider

Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 15.3.2022