suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
E-tjänst

Uppgradering av körkort i grupp 1

Ansvarig organisation: Transport- och kommunikationsverket Traficom

Du kan uppgradera ditt körkort elektroniskt om du redan har ett körkort och uppfyller de andra villkoren för att använda tjänsten. Mer information om villkoren för de olika körkortsgrupperna finns nedan. Om det inte går att uppgradera körkortet elektroniskt, kan du uppgradera ditt körkort på Trafis serviceproducent Ajovarmas serviceställe.

Om du uppfyller kraven för uppgraderingen får du ett körkortstillstånd som är i kraft i tre år. Teori- och körprovet för förarexamen och möjligtvis ett manöverprov ska avläggas under denna treårsperiod. Det tas ut en separat avgift för proven.

Om du inte redan har lagt till din e-postadress under Mina ärenden kan du lägga till den under Mina uppgifter när du loggar in. Provresultaten för förarexamen skickas till din e-postadress.

Du har redan åtminstone en körkortskategori i grupp 1 antecknad på ditt körkort. Du kan då uppgradera körkortet med en eller flera körkortskategorier ur grupp 1 genom förarexamen. Körkortskategorier i grupp 1 är AM/120, AM/121, T, A1, A2, A, B och BE. När du har betalat för tjänsten, ska du beställa en tid via Ajovarma för att avlägga proven för förarexamen.

Du uppfyller ålderskravet så att du kan använda tjänsten för att uppgradera körkortet:

- för kategorierna AM/120, AM/121, T, och A1 när du har fyllt 15 år

- för kategori B som 16-åring eller

- för kategorierna B och BE (om du ansöker om den senare i samband med kategori B) som 17-åring. Körprovet kan du avlägga när du har fyllt 18 år.

- för kategori A2 som 17-åring. Körprovet kan du avlägga när du har fyllt 18 år.

-för kategori A tidigast som 19-åring om du har giltig körrätt för kategori A2 och du uppgraderar genom förarexamen eller när du har fyllt 23 år, om du inte tidigare har haft körrätt i kategori A2 (men körrätt i en annan grupp 1 kategori). I det första fallet kan du avlägga körprovet tidigast när du har fyllt 20 år om du har haft körrätt i A2-kategorin i minst två år. I det senare fallet kan du avlägga körprovet när du har fyllt 24 år.

OBS!

I e-tjänsten kan du uppgradera körrätten för motorcykel endast genom att avlägga förarexamen (teoriprov, manöverprov och körprov).

Om du vill uppgradera körrätten för motorcykel genom annat sätt (utan att avlägga förarexamen) måste du göra detta på Ajovarmas serviceställe.

I e-tjänsten kan du inte uppgradera till kategori B96. Om du vill uppgradera till kategori B96, måste du göra detta på Ajovarmas serviceställe.


E-tjänst

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna e-tjänst.