suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
E-tjänst

Tullklareringstjänst av import för personkunder – e-tjänst

Ansvarig organisation: Tullen

När du tar emot en gåva eller en annan förändelse från ett område utanför EU eller från EU:s tullområde men utanför skatteområdet ska du vanligtvis tullklarera försändelsen och betala importskatter. Om försändelsen ska förtullas informerar alltid Posti eller transportbolaget dig om detta.

Välj lämpligt förtullningssätt:

  • Förtulla på nätet i Tullens deklarationstjänst för import. Tjänsten är avgiftsfri och alltid tillgänglig. Om du inte kan eller vill använda tjänsten kan du ge någon annan fullmakt att göra förtullningen på nätet åt dig.
  • Köp en tulldeklaration av ett speditionsföretag eller Posti. Transportbolaget ger instruktioner och mera information.
  • Gör förtullningen vid Tullens verksamhetsställe.

Gör tulldeklarationen och betala eventuella skatter inom den tid som transportbolaget uppgett. Annars återsänder bolaget din försändelse till avsändaren.

Område: nationell

E-tjänst

https://asiointi.tulli.fi/asiointipalveluE-tjänsten kräver identifiering.

Öppettider

Öppet dygnet runt.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna e-tjänst.